experience makes

the difference

Strefa użytkownika

o nas

Naszą misją jest wspieranie świadczeniodawców usług medycznych, przede wszystkim szpitali, w jak najefektywniejszym zarządzaniu podległymi jednostkami.

PCSM

PCSM jest firmą specjalizującą się w dostarczaniu szpitalom narzędzi do zarządzania efektywnością opartych głównie o ideę benchmarkingu. Narzędzia te mogą być wykorzystane we wszystkich segmentach szpitali niezależnie od źródeł ich finansowania (publiczne/niepubliczne), formy prawnej, wielkości czy specjalizacji. Zespół ludzi zaangażowanych w tworzenie PCSM ma wyjątkowe doświadczenie w zarządzaniu procesem benchmarkingu:

  • zbieranie danych o poufnym charakterze
  • analiza jakości złożonych, niejednorodnych danych
  • przetwarzanie danych o różnej, często niskiej jakości
  • zapewnienie bezpieczeństwa procesu
  • przygotowanie użytecznych i czytelnych raportów zwrotnych

Bezpieczeństwo współpracy

PCSM jest polską spółką niepowiązaną z graczami na rynku świadczeń medycznych: sieciami szpitali, instytucji finansowych czy organizacji lub stowarzyszeń branżowych. Nie jesteśmy również agendą rządową. To szpitale współpracujące z PCSM finansują utrzymanie systemu zbierania i przetwarzania informacji – są głównym odbiorcą usług, zatem decydują o ich kształcie. Taki system pozwala zapewnić całkowitą bezstronność i obiektywizm raportów PCSM. Dane i raporty poszczególnych szpitali są pod szczególną ochroną mającą zapewnić poufność przekazanych informacji. Przesyłanie danych odbywa się w oparciu o bezpieczny protokół szyfrujący SSL, zapewniający analogiczny poziom bezpieczeństwa jak w przypadku bankowości internetowej. PCSM współpracuje z wyższymi uczelniami, które są zapleczem naukowym zapewniającym utrzymanie i stałe podnoszenie najlepszych standardów.

właściciele

PCSM jest wspólnym przedsięwzięciem realizowanym przez trzy spółki posiadające unikatowe kompetencje związane z rynkiem ochrony zdrowia:

produkty PCSM

Benchmarking - co to takiego?   

RAPORT Benchmark szpitali

„Benchmark szpitali” zawiera ponad 300 wskaźników opisujących sytuację danego szpitala na tle innych, podobnych, anonimowych szpitali. W taki sposób przedstawione są wyniki zarówno całego szpitala jak i jego poszczególnych jednostek organizacyjnych.

więcej

RAPORT Otoczenie

Raport ten opisuje wszystkie te czynniki, które występują w bliskim otoczeniu i mają istotny wpływ na warunki działania szpitali. Najmniejszym obszarem opisywanym przez raport jest pojedynczy powiat. Z tych najmniejszych obszarów, zgodnie z oczekiwaniami danego użytkownika, można zbudować dowolne terytorium i analizować go w oparciu o te same kryteria.

więcej

RAPORT AVARUS 
— benchmark cen zakupu

AVARUS jest raportem dla szpitali umożliwiającym porównanie cen zakupu (lub kosztów wytworzenia) wybranych produktów i usług szpitala z cenami osiągniętymi przez inne szpitale. Cena zakupu wybranych produktów i usług nie zależy od specjalizacji szpitala, a więc umożliwia porównywanie wyników szpitali o różnym profilu i dowolnej lokalizacji.

więcej

publikacje

Działalność PCSM znalazła odbicie na łamach pism branżowych, poświęconych szeroko rozumianemu rynkowi zdrowia w Polsce.

kontakt

PCSM Sp. z o.o.

ul. Górczewska 30

01-147 Warszawa

tel. +48 22 638 56 69

e-mail: pcsm@pcsm.pl